ГАРЯЧА ЛIНIЯ +38 067 567-01-11

Третейський суд

ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ ДОНЕЦЬКІЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ є недержавною незалежною постійно діючою установою, що утворена для вирішення спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин.

ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ ДОНЕЦЬКІЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ утворено рішенням Президії ДОНЕЦЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ 22 грудня 2004 року № 30 (7). Засновником є ДОНЕЦЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА, яка зареєстрована Донецьким обласним управлінням юстиції 25 серпня 1998 року (свідоцтво №1). Свідоцтво про реєстрацію третейського суду № 3 від 14.01.2005 року Донецьким обласним управлінням юстиції https://rgf.minjust.gov.ua/home/index

ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ ДОНЕЦЬКІЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ провадить свою діяльність відповідно до Закону України «Про третейські суди» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15) та Положення. Порядок та правила вирішення спорів у Постійно діючому третейському суді визначаються його Регламентом. Сторона спору, переданого на розгляд до ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРИ ДОНЕЦЬКІЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ вправі самостійно обрати третейського суддю із списку третейських суддів. Крім того, сторони мають можливість самостійно визначати місце третейського розгляду.

Завданням Постійно діючого третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Відомості, пов’язані з третейським розглядом справи, є конфіденційними та не підлягають розголошенню.

Третейська угода про передання спору на розгляд третейського суду є одним із способів реалізації права на захист своїх прав.

На розгляд до ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРИ ДОНЕЦЬКІЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ може бути передано будь-який спір, що виник з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених Законом України «Про третейські суди» та іншими законодавчими актами.
Зокрема, третейському суду підвідомчі такі спори:
- про усунення перешкод у володінні, користуванні, розпорядженні майном;
- щодо застосування забезпечення виконання зобов’язань;
- щодо стягнення заборгованості, інфляційних втрат і трьох процентів річних;
- спори про визнання недійсним правочину, недійсність якого прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом;
- спори, які виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав у юридичній особі
- про стягнення за кредитними договорами в іноземній валюті, коли стороною спору (боржником) є суб’єкт господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність;
- інші.

Третейський суд має розглянути справу в найкоротший термін. Третейський розгляд не може перевищувати 60 календарних днів.

Рішення третейського суду набирає законної сили одразу після його проголошення.

Подальшого оскарження такого рішення не передбачено, що значно скорочує строки розгляду справи, а також зменшує судові витрати, понесені сторонами.

Примусове виконання рішення третейського суду здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження» наряду з рішеннями судів загальної юрисдикції.
*В публікації представлено огляд практики розгляду Верховним судом справ щодо оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів

ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ ДОНЕЦЬКІЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ з метою вдосконалення третейського вирішення спору та підвищення ефективності третейського розгляду проводить моніторинг процесів виконання рішень третейського суду. В межах моніторингу просимо заповнити анкету .

ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ ДОНЕЦЬКІЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ забезпечує високий рівень підтримки учасників, які обрали саме цей третейський суд для вирішення спору, тому про будь-які проблеми, пов’язані із виконанням рішень третейського суду просимо невідкладно повідомити про це.

Інформацію щодо роботи ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРИ ДОНЕЦЬКІЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ, а також з питань, пов’язаних із передачею спору на розгляд до третейського суду, можна отримати за його місцем розташування:
м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 48-А, каб. № 31, № 32,
а також за телефоном: (067) 716-77-83 – Червона Альона Вадимівна, (050) 532-60-45 – Братченко Яна Валеріївна.