ГАРЯЧА ЛIНIЯ +38 067 567-01-11

Центр розвитку малого та середнього підприємництва Донецької торгово-промислової палати

Директор Центру розвитку малого і середнього підприємництва - Олег Миколайович Бедзай

Центр розвитку малого та середнього підприємництва Донецької торгово-промислової палати є лідером з надання високоякісних послуг для малого та середнього підприємництва в Донецькій області. Допомагає зростанню бізнесу приватного сектора та підтримує лідируюче положення Донецької ТПП на ринку послуг для суб'єктів підприємницької діяльності.

Основними стратегічними завданнями ЦРМСП є допомога МСП усвідомити та реалізувати їх потенціал; здійснення інформаційної, консультаційної та методичної підтримки; сприяння формуванню ефективної інфраструктури підтримки та інформування МСП про умови та порядок надання державної підтримки; представлення інтересів МСП в питаннях ведення підприємницької діяльності перед органами державної влади, місцевого самоврядування, установами та відомствами, що регламентують цю діяльність; популяризація ідей підприємництва серед населення.

Основною метою діяльності є сприяння розвитку підприємництва на території Донецької області, формуванню сучасних підприємницьких об'єднань і всебічному розвитку відповідних форм діяльності, забезпеченню зайнятості та розвитку самозайнятості населення; участь в реалізації державних на регіональних програмах розвитку підприємництва; взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань розвитку бізнесу; проведення заходів, спрямованих на залучення населення до заняття підприємницькою діяльністю та збільшення числа суб'єктів малого і середнього підприємництва; сприяння в збільшенні кількості і поліпшенні якості послуг, що надаються МСП організаціями інфраструктури підтримки підприємництва.

Основні послуги ЦРМСП спрямовані на лобіювання інтересів підприємництва, зокрема надання можливості організації прямого діалогу підприємництва і влади шляхом участі суб'єктів підприємницької діяльності в різного роду широкомасштабних представницьких заходах: організація конференцій; лобіювання інтересів за допомогою участі в роботі спеціалізованих комітетів ТПП; організація засідань круглих столів та різних громадських слухань.

Беручи участь у роботі заходів керівники підприємств/організацій мають можливість зустрічатися з представниками органів влади всіх рівнів для обговорення актуальних питань, що стоять перед галуззю, відкритого обміну думками та вироблення відповідних пропозицій, у т.ч. звернень щодо ініціювання відповідних законодавчих змін: в узгоджених таким чином рішеннях зацікавлені як підприємства, так і органи державної влади та органи місцевого самоврядування.