ГАРЯЧА ЛIНIЯ +38 (050) 477-01-11, +38 (067) 567-01-11

Комітет з розвитку агропромислового комплексу та природокористування

Голова Комітету: Штагер Дмитро Олександрович - голова громадської організації «Спілка аграріїв Донеччини.

Секретаріат: моб. +38 (050) 347-85-73; е-mail: oleg.bedzay@donetskcci.com


Комітет з розвитку агропромислового комплексу та природокористування Донецької торгово-промислової палати (далі Комітет) є постійно діючою функціональною міжгалузевою, консультаційною організацією, що виражає конкретні інтереси членів Донецької торгово-промислової палати та співпрацюючих з нею організацій, які об'єднують малий і середній бізнес. Комітет створено з метою встановлення конструктивного діалогу між підприємцями та органами державної влади, формування сприятливих умов для розвитку агропромислового комплексу та раціонального природокористування (включаючи водні ресурси, біоресурси, надрокористування, лісові угіддя) в Донецькій області, вдосконалення чинного законодавства та прийняття ефективних нормативно-правових актів , спрямованих на захист вітчизняного виробника, розвиток підприємництва, підтримку нових економічних структур в агропромисловому комплексі та сфері природокористування, поширення вітчизняного і зарубіжного досвіду їх організації і діяльності в умовах ринкової економіки, а також для надання практичної допомоги галузевим об'єднанням підприємців та підприємствам агропромислового комплексу та сфери природокористування в здійснюваної ними господарської діяльності.

Завдання Комітету:

  • Аналіз факторів, що роблять негативний вплив на розвиток підприємництва в агропромисловому секторі і раціоналізацію природокористування в Донецькій області, сприяння усуненню необґрунтованих обмежень і бюрократичних бар'єрів.
  • Сприяння вироблення ефективних форм і механізмів державної та громадської підтримки агропромислового комплексу та раціонального природокористування.
  • Встановлення контактів і організація ділового співробітництва з міжнародними та національними союзами, асоціаціями, об'єднаннями підприємців та окремими фірмами зарубіжних країн аграрного сектора і сфери природокористування.

Функції Комітету:

  • Сприяння українським підприємствам і підприємцям в ознайомленні, використанні та поширенні зарубіжного та вітчизняного досвіду розвитку підприємництва в агропромисловому комплексі та сфері природокористування; отриманні довідково-інформаційної та консультативної допомоги з питань зовнішньоекономічного співробітництва за напрямками діяльності Комітет..
  • Підтримка і участь в роботі виставок, конференцій, семінарів, симпозіумів та інших заходів за напрямками діяльності Комітету в Україні та за кордоном.
  • Сприяння в організації зустрічей представників ділових кіл, проведення курсів та семінарів з обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців галузевих об'єднань і підприємств агропромислового комплексу та сфери природокористування Донецької області, України та за кордоном.

Засідання Комітету проводяться не рідше одного разу на квартал.