+38 050 477-01-11 ГАРЯЧА ЛIНIЯ +38 067 567-01-11

Підтвердження відповідності промислової продукції

Контактна особа: Перепелиця Валерій
Контактний E-mail: valery.perepelitsa.kcci@gmail.com
Контактний телефон: +38 050 328 10 75
Контактний факс/телефон: +38 06264 71076
Вартість: договірна

Неодмінною умовою реалізації промислової продукції в Україні або експорту її до ЄС є дотримання технічних регламентів України або ЄС в частині підтвердження безпеки продукції. Відповідно положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Україна поступово впроваджує систему інфраструктури якості ЄС щодо безпеки продукції та наближує її до законодавства ЄС. Всі компанії повинні (у перспективі) дотримуватися вимог, ідентичних ЄС, незалежно від того, чи мають вони наміри експортувати або виводити продукцію на ринок Україні.


Система підтвердження відповідності визначає відповідальним за дотримання вимог виробника, який несе виключну відповідальність в момент виведення товару на ринок і протягом наступних 10 років після того, як було здійснено останню пропозицію цього товару. Інші суб'єкти господарювання у системі постачання (включаючи імпортерів та дистриб'юторів) також несуть відповідальність за відповідність продукції, яку вони постачають, вимогам безпеки.


Відповідність вимогам безпеки промислової продукції забезпечується впровадженням на підприємстві комплексу процедур, таких як вхідний контроль сировини та матеріалів, програми контролю якості, визначення та оцінювання ризиків, які можуть впливати на безпеку використання товарів, проведення процедур тестування та оцінювання продукції компетентними органами, перевірку системи якості продукції на відповідність її вимогам забезпечення виробництва тільки безпечної продукції, складання документації та декларування відповідності продукції. Підтвердженням відповідності безпечності продукції є документація, яка може бути перевірена органами ринкового нагляду та іншими контролюючими органами.


Відповідальність за дотримання вимог щодо безпеки продукції покладено на виробника або імпортера такої продукції. Це правова відповідальність і тому виробник (або імпортер) мають серйозно ставитися до виконання своїх обов'язків. Виробник, щоб довести, що він дотримується вимог щодо безпечності його продукції, повинен:

 1. Визначити технічні вимоги, зазначені у відповідних нормативних документах (в українських технічних регламентах - для продажу продукції в Україні, та в європейських технічних регламентах – для експорту в ЄС).

 2. Здійснити оцінку безпечності власної продукції з тим, що визначити, які складові нормативних документів стосуються даної продукції, а також методи доведення дотримання відповідних вимог.

 3. Якщо для доведення відповідності можна використати стандарти, то слід з'ясувати, які саме, а потім придбати їх та використати (в процесі дизайну продукції, її адаптуванні або тестуванні).

 4. Виконати відповідні процедури оцінки відповідності та провести тестування з метою доведення відповідності.

 5. Скласти відповідну технічну документацію (технічний файл), яка підтверджує відповідність і буде використовуватися відповідними органами,

 6. Скласти декларацію про відповідність продукції, та у разі необхідності, нанести відповідне маркування.

Розуміння законодавства у галузі відповідності промислової продукції, процедур і специфічних вимог вимагає істотних зусиль та часу. Компанії можуть витратити чимало ресурсів та іноді багато місяців або навіть років, намагаючись зрозуміти його потенційний вплив на них, - і доволі часто безрезультатно, тому що їм часто не вистачає досвіду, знань та навичок для визначення вимог і оцінки відповідності, а також впровадження внутрішніх систем та перевірок на відповідність.


Донецька торгово-промислова палата надає інформаційно-консультаційну підтримку бізнесу в розумінні його обов'язків і процесів дотримання нормативних вимог у процесі підтвердження відповідності промислової продукції та допоможе Вам:

 1. Проаналізувати товар і визначити законодавчі акти ЄС або України, які потенційно можуть бути застосовані до товару.

 2. Визначити застосовані вимоги до товару, проаналізувати наявні ризики та скласти матрицю ризиків.

 3. Відібрати стандарти до продукції, які можливо застосувати до продукції для забезпечення відповідності.

 4. Скласти перелік заходів, які необхідно впровадити на підприємстві для доведення відповідності.

 5. Визначити застосовану схему доведення відповідності і органи оцінки відповідності, якщо їх необхідно залучити до процесу.

 6. Скласти технічну документацію і декларацію відповідності для підтвердження відповідності.

Користуючись цією послугою, компанія матиме змогу ефективно реалізувати процес доведення відповідності своєї продукції.