ГАРЯЧА ЛIНIЯ +38 (050) 477-01-11, +38 (067) 567-01-11

Супровід підготовки технічного файлу для нехарчової продукції

Контактна особа: Перепелиця Валерій
Контактний E-mail: valery.perepelitsa.kcci@gmail.com
Контактний телефон: +38 050 328 10 75
Контактний факс/телефон: +38 0626 42 05 40
Вартість: договірна

Неодмінною умовою реалізації нехарчової продукції в Україні або експорту її до Європейського Союзу є дотримання вимог технічних регламентів України або ЄС в частині підтвердження безпечності продукції. Відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Україна поступово впроваджує європейську систему безпеки продукції та наближує її до законодавства ЄС.


Ця система має деякі відмінності від старої системи сертифікації продукції УКРСЕПРО, коли виробник або імпортер повинен був отримати сертифікат відповідності і тільки потім виводити продукцію на ринок.

За новою системою, обов’язок підтвердження безпечності продукції перекладається з держави на особу яка виводить товар на ринок, і яка несе виключну відповідальність з моменту виведення товару на ринок та протягом наступних 10 років після того, як було здійснено останню пропозицію цього товару.


Відповідність нехарчової продукції технічним вимогам забезпечується впровадженням на підприємстві комплексу процедур, таких як вхідний контроль сировини та матеріалів, програми контролю якості, визначення та оцінювання ризиків, які можуть впливати на безпеку використання товарів, проведення процедур тестування та оцінювання продукції компетентними органами, перевірку системи якості продукції на її відповідність вимогам забезпечення виробництва тільки безпечної продукції. І на останньому етапі підприємство зобов’язано скласти технічну документацію (яку ще часто називають «технічний файл») та декларацію відповідності. Тому що, якою б безпечною не була продукція - підтвердженням відповідності є тільки технічна документація і декларація відповідності, які можуть бути перевірені органами ринкового нагляду та іншими контролюючими органами. За їх відсутності продукція може бути відкликана з ринку, а інформація про таку продукцію буде внесена до «чорного списку» небезпечної продукції на сайті uvaga.gov.ua в Україні або на сайті Rapid alert system у ЄС. А це може нести для підприємців додаткові фінансові та репутаційні втрати.

Відповідальність за дотримання вимог щодо безпечності продукції покладено на виробника або іншу особу яка виводить товар на ринок. Це правова відповідальність, і тому підприємці мають серйозно ставитися до виконання своїх обов'язків. Необхідно пам’ятати, що за порушення вимог законодавства у сфері регулювання нехарчової продукції, передбачається фінансова, юридична, а в окремих випадках, за розповсюдження продукції з високим ступенем ризику, і кримінальна відповідальність.


Отже, наявність технічної документації та декларації відповідності є обов’язковою при виведенні товару на ринок України, а у випадку експорту продукції до ЄС допоможе безперешкодно перетнути митний кордон ЄС і дозволить імпортеру вільно реалізовувати продукцію. Підготовлена технічна документація також свідчіть про те, що виробник з відповідальністю ставиться до виконання вимог щодо безпечності своєї продукції і це підвищує його конкурентоспроможність і довіру споживача до продукту.


Що ж потрібно зробити підприємцям, щоб довести, що вони дотримуються вимог щодо безпечності продукції?


1. Визначити технічні вимоги, зазначені у відповідних нормативних документах (в українських технічних регламентах - для продажу продукції в Україні, та в європейських технічних регламентах – для експорту в ЄС).
2. Здійснити оцінку безпечності власної продукції з тим, щоб визначити, які складові нормативних документів стосуються даної продукції, а також методи доведення дотримання відповідних вимог.
3. Якщо для доведення відповідності можна використати стандарти, то слід з'ясувати, які саме, а потім придбати їх та використовувати (в процесі дизайну продукції, її адаптуванні або тестуванні).
4. Виконати відповідні процедури оцінки відповідності та провести тестування з метою доведення відповідності.
5. Скласти відповідну технічну документацію (технічний файл), яка підтверджує відповідність і буде використовуватися відповідними органами,
6. Скласти декларацію про відповідність продукції, та у разі необхідності, нанести відповідне маркування.


Розуміння законодавства у галузі відповідності нехарчової продукції, процедур і специфічних вимог потребує істотних зусиль та часу. Підприємці можуть витратити чимало ресурсів та іноді багато місяців або навіть років, намагаючись зрозуміти потенційний вплив законодавства на них, і доволі часто безрезультатно, тому що їм може не вистачати досвіду, знань та навичок, а часто і вільного часу, для визначення вимог і оцінки відповідності, а також впровадження внутрішніх систем та перевірок на відповідність.


Донецька торгово-промислова палата надає інформаційно-консультаційну підтримку бізнесу у розумінні його обов'язків і процесів дотримання нормативних вимог у процесі підтвердження відповідності продукції та допоможе Вам:


  • Проаналізувати товар і визначити законодавчі акти ЄС або України, які потенційно можуть бути застосовані до товару.
  • Визначити застосовані вимоги до товару, проаналізувати наявні ризики та скласти матрицю ризиків.
  • Відібрати стандарти до продукції, які можливо застосувати до продукції для забезпечення відповідності.
  • Скласти перелік заходів, які необхідно впровадити на підприємстві для доведення відповідності.
  • Визначити застосовану схему доведення відповідності і органи оцінки відповідності, якщо їх необхідно залучити до процесу.
  • Скласти технічну документацію (технічний файл) і декларацію відповідності продукції.

Звернувшись до нас, і у залежності від потреб компанії, Ви можете отримати як комплексну послугу, тобто повне супроводження процесу доведення відповідності від аналізу законодавства до складання технічної документації, так і консультаційну підтримку при виконанні окремих етапів цієї роботи.

Ми не обіцяємо виконати роботи з підтвердження відповідності замість Вас, але наші фахівці будуть працювати з Вашою командою впродовж усього процесу і передавати свої знання та методики, щоб надалі підприємство було у змозі виконувати ці роботи самостійно і заощаджувати власні фінансові ресурси.