ГАРЯЧА ЛIНIЯ +38 067 567-01-11

Засвідчення форс-мажорних обставин

Згідно ч.1 ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили). Порядок засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлюється Регламентом , затвердженим рішенням Президії ТПП України/

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелічених у ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» в редакції від 02.09.2014 року, а також визначених сторонами за договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами, які вплинули на зобов'язання таким чином, що унеможливили його виконання у термін, передбачений відповідно договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими та/чи іншими нормативними актами.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Заява за встановленою ТПП України формою про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (Додатки №№ 1, 2, 3, 4 до Регламенту) подається за підписом керівника підприємства, організації з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням -довіреною особою. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або за її дорученням-довіреною особою.

До кожної окремої заяви додається окремий комплект документів!

Заявник несе відповідальність за повне та належне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність завірених ним копій згідно з чинним законодавством України.

Неналежне та неповне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників та/або ненадання документів, передбачених у цій заяві, є підставою для залишення заяви без розгляду з повідомленням про це заявника письмово.

Документи для завантаження:
1) Заяви про засвідчення форс-мажорних обставин :
- Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов’язаннями (Додаток № 1 до Регламенту)

-Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями (Додаток № 2 до Регламенту)

-Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями (обов’язками) для списання безнадійного податкового боргу (Додаток № 3 до Регламенту)

- Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які унеможливили виконання обов’язків (зобов’язань) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за законодавчими та іншими нормативними актами України (Додаток № 4 до Регламенту).

2) Зразки заповнення заяв про засвідчення форс-мажорних обставин
-Зразок заповнення заяви Додаток №1;
-Зразок заповнення заяви Додаток №2:

-для юридичної особи (ст. 100 Податкового кодексу України);
-для юридичної особи (ст. 102 Податкового кодексу України);
-Зразок заповнення заяви Додаток №3;

-Зразок заповнення заяви Додаток №4

Регламент(укр)
Регламент (англ)
Тарифи

Контакти:

Начальник юридичного відділу
Братченко Яна Валеріївна
+38 (06264)71076, +38 050368 00 40; +38 0504770111; +38 0675670111
bratchenkoyana@gmail.com , yana.bratchenko@donetskcci.com

Прийом громадян:
Понеділок-п'ятниця: 08:00-16:00
к. 32