ГАРЯЧА ЛIНIЯ +38 (050) 477-01-11, +38 (067) 567-01-11

Комітет по малому і середньому бізнесу

Голова Комітету: Борозєнцев Сергій Вікторович - директор ТОВ «Фірма юридичних послуг "Патронат" (Краматорськ)
Секретаріат: моб. +38 (050) 347-85-73; е-mail: oleg.bedzay@donetskcci.com

Комітет по малому і середньому бізнесу Донецької торгово-промислової палати (далі Комітет) є постійно діючої функціональною міжгалузевою, консультаційною організацією, що виражає конкретні інтереси членів Донецької торгово-промислової палати та співпрацюючих з нею організацій, які об'єднують малий і середній бізнес. Комітет створено з метою сприяння створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності, всебічному розвиткові усіх видів підприємництва, розвитку економіки регіону, її інтегрування, як в українську, так і в світову господарську систему, формуванню сучасних промислової, фінансової і торговельної інфраструктур, торгово-економічних, науково-технічних зв'язків підприємців Донецького регіону з підприємцями інших регіонів України, розробки програм з розвитку господарських зв'язків малого і середнього підприємництва з представниками великого бізнесу.

Завдання Комітету:

  • Надання допомоги підприємствам і підприємцям - в першу чергу членам ДТПП, представництво і захист їх інтересів з питань, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності в Україні і за кордоном.
  • Сприяння розвитку всіх видів підприємницької діяльності з урахуванням економічних інтересів Донецького регіону, підприємств і підприємців.
  • Сприяння розвитку системи освіти і підготовки кадрів для підприємницької діяльності в Донецькій області.
  • Сприяння формуванню нормативно-правової бази для розвитку приватної ініціативи, малого і середнього підприємництва, включаючи участь в розробці законодавчих і нормативних актів.
  • Сприяння в залученні в Україну іноземних інвестицій, використанню передових технологій і досвіду.

.Функції Комітету:

  • Аналіз економічних чинників, що впливають на розвиток підприємництва
  • Участь спільно зі структурними підрозділами ДТПП в здійсненні громадської експертизи проектів нормативних актів в області економіки, зовнішньоекономічної діяльності, а також з інших питань, що зачіпають інтереси підприємств, підприємців та їх об'єднань.
  • Участь у формуванні та використанні інформаційних банків даних з різних напрямків підприємництва, створюваних в ДТПП.
  • Сприяння підприємствам і підприємцям - членам ДТПП в отриманні інформаційно-консультаційної допомоги з питань зовнішньоекономічного співробітництва і розширення міжнародних контактів суб'єктів господарської діяльності.
  • Підготовка пропозицій з організації та участі в роботі конференцій, семінарів, симпозіумів з проблем підприємницької діяльності.

Засідання Комітету проводяться не рідше одного разу на квартал.