ГАРЯЧА ЛIНIЯ +38 067 567-01-11

Комітет з питань інформатизації, інформаційно-комунікаційних технологій та інтелектуального розвитку Донецької ТПП

Голова Комітету: Вінницька Яна Олександрівна - директор ГС «ІТ Донеччина», м. Краматорськ

Секретаріат: моб. +38 (050) 347-85-73;

е-mail: oleg.bedzay@donetskcci.com


Комітет з питань інформатизації, інформаційно-комунікаційних технологій та інтелектуального розвитку (далі - Комітет) Донецької торгово-промислової палати (далі Донецька ТПП) є постійно діючий консультативно-дорадчий орган, утворений з числа підприємців у сфері інформаційних, комп'ютерних та цифрових технологій та інновацій (далі - сфера ІКТ) , представників органів державної влади та місцевого самоврядування Донецького регіону, наукових, громадських та ділових кіл Донецької області, що виражає конкретні інтереси членів Донецької ТПП і співпрацює з організаціями, які об'єднують підприємців сфери ІКТ.

Завдання Комітету:

 • Надання допомоги підприємствам і підприємцям, зайнятим у сфері ІКТ, в першу чергу, членам Донецької ТПП, представництво і захист їх інтересів з питань, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності в Україні і за кордоном.

 • Формування основних напрямів розвитку вітчизняної та регіональної сфери ІКТ.

 • Моніторинг ринку для виявлення професійних учасників ринку ІКТ; визначення проблем галузі, механізмів їх вирішення, її перспектив; розробка програм розвитку галузі, в тому числі із залученням фахівців-маркетологів Донецької ТПП та інших фахівців.

 • Вироблення правил взаємовідносин у сфері ІКТ області, пропаганда цих правил в ЗМІ, на сайті Донецької ТПП, під час ділових зустрічей різного рівня.

 • Формування цивілізованого регіонального та міжрегіонального ринку сфери ІКТ, його якісний розвиток; створення умов для об'єднання ресурсів з метою виконання великих проектів у сфері ІКТ.

 • Сприяння розвитку міжрегіональних і міжнародних зв'язків сфери ІКТ Донецької області.

Функції Комітету:

 • Сприяння в організації зустрічей ділових кіл, курсів і семінарів з обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців галузевих об'єднань і підприємств сфери ІКТ в Донецькій області та за кордоном.

 • Розширене подання інформації про компанії і пропоновані ними послуги в мережі обміну діловою інформацією між ТПП України.

 • Сприяння захисту інтересів регіональних підприємств ІКТ.

 • Взаємодія з науковими та навчальними закладами регіону та України з питань ІКТ, підготовки кадрів для галузі.

 • Сприяння підприємствам, установам і підприємцям Донеччини в підготовці документації по сертифікації послуг ІКТ.

 • Сприяння підприємствам, установам і громадянам Донецької області з підготовки сертифікованих фахівців галузі.

Засідання Комітету проводяться не рідше одного разу на квартал.