ГАРЯЧА ЛIНIЯ +38 (050) 477-01-11, +38 (067) 567-01-11

Комітет з підприємництва у сфері туризму, курортно-рекреаційної, ресторанної та готельної діяльності

Голова Комітету: Лимаренко Валентина Миколаївна - завідувач відділом краєзнавства та туризму Донецького обласного навчально-методичного центру культури (м. Краматорськ)

Секретаріат: моб. +38 (050) 347-85-73; е-mail: oleg.bedzay@donetskcci.com


Комітет з підприємництва у сфері туризму, курортно-рекреаційної, ресторанної та готельної діяльності Донецької торгово-промислової палати (далі Комітет) є постійно діючий консультативно-дорадчий орган, утворений з числа підприємців сфери туризму, ресторанного та готельного бізнесу, представників об’єднань курортно-рекреаційного підприємництва, представників органів державної влади та місцевого самоврядування Донецького регіону, наукових, громадських та ділових кіл Донецької області, що виражає конкретні інтереси членів Донецької ТПП і співпрацює з організаціями, які об'єднують підприємців в сфері туристичної галузі. Комітет сприяє розвитку туристичної галузі, залученню кращого зарубіжного досвіду, передових технологій, підвищенню рівня підготовки персоналу, виступає посередником у діалозі між бізнесом і владою, лобіює необхідне коло питань з метою покращення загальної правової й регуляторної політики та усунення перешкод для ведення бізнесу, опрацьовує пропозиції, виходячи з реальних потреб бізнесу, для внесення їх на розгляд відповідних органів державної влади та прийняття ними відповідних рішень.

Завдання Комітету:

 • Надання допомоги підприємствам і підприємцям, зайнятим в туристичній індустрії, в першу чергу, членам Донецької ТПП, представництво і захист їх інтересів з питань, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності в Україні і за кордоном.

 • Формування основних напрямів розвитку вітчизняного та регіонального туризму.

 • Моніторинг ринку для виявлення професійних учасників ринку туристичних послуг; визначення проблем галузі, механізмів їх вирішення, її перспектив; розробка програм розвитку галузі, в тому числі із залученням фахівців-маркетологів Донецької ТПП та інших фахівців.

 • Вироблення правил взаємовідносин на туристичному ринку області, пропаганда цих правил в ЗМІ, на сайті Донецької ТПП, під час ділових зустрічей різного рівня.

 • Формування цивілізованого регіонального та міжрегіонального ринку туристичних, санаторно-курортних і рекреаційних послуг, його якісний розвиток; створення умов для об'єднання туристичних ресурсів з метою виконання великих проектів в області туристської, курортно-рекреаційної та готельної діяльності.

 • Сприяння розвитку міжрегіональних і міжнародних зв'язків учасників туристичного ринку Донецької області.

Функції Комітету:

 • Встановлення контактів і організація ділового співробітництва з міжнародними та національними союзами, асоціаціями, об'єднаннями підприємців та окремими туристичними фірмами вітчизняних та зарубіжних країн.

 • Сприяння українським підприємствам і підприємцям в отриманні довідково-інформаційної та консультаційної допомоги з питань зовнішньоекономічного співробітництва.

 • Підготовка пропозицій щодо організації та участі в роботі виставок-ярмарків, конференцій, семінарів, симпозіумів та інших заходів за напрямками діяльності Комітету в Україні та за кордоном.

 • Інформаційне забезпечення регіонального ринку туристичних послуг, формування позитивного іміджу галузі, в тому числі на великих міжнародних і міжрегіональних виставках, в ЗМІ та у споживачів туристичних послуг.

 • Пропаганда позитивного досвіду в області туристської, курортно-рекреаційної та готельної діяльності, а також сприяння його впровадженню в роботу регіональних тур-підприємств.

 • Залучення вітчизняних наукових і ділових кіл до роботи міжнародних та національних виставок, асамблей, конференцій, симпозіумів з проблем розвитку підприємництва в сфері туризму.

Засідання Комітету проводяться не рідше одного разу на квартал.