ГАРЯЧА ЛIНIЯ +38 (050) 477-01-11, +38 (067) 567-01-11

Комітет підприємців харчової та переробної промисловості

Голова Комітету: Ахунзянов Олександр Валерійович - керівник компанії «ДОРС-Еліт+», Волноваський район

Секретаріат: моб. +38 (050) 347-85-73; е-mail: oleg.bedzay@donetskcci.com


Комітет підприємців харчової та переробної промисловості Донецької торгово-промислової палати (далі Комітет) є постійно діючий консультативно-дорадчий орган, утворений з числа підприємців харчової та переробної промисловості, представників органів державної влади та місцевого самоврядування Донецького регіону, наукових, громадських та ділових кіл Донецької області, що виражає конкретні інтереси членів Донецької ТПП і співпрацює з організаціями, які об'єднують підприємців харчової та переробної промисловості. Комітет сприяє розвитку харчової та переробної промисловості, залученню кращого зарубіжного досвіду, передових технологій, підвищенню рівня підготовки персоналу, виступає посередником у діалозі між бізнесом і владою, лобіює необхідне коло питань з метою покращення загальної правової й регуляторної політики та усунення перешкод для ведення бізнесу, опрацьовує пропозиції, виходячи з реальних потреб бізнесу, для внесення їх на розгляд відповідних органів державної влади та прийняття ними відповідних рішень.

Завдання Комітету:

  • Надання допомоги підприємствам і підприємцям, зайнятим в харчової та переробної промисловості, в першу чергу, членам Донецької ТПП, представництво і захист їх інтересів з питань, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності в Україні і за кордоном.

  • Формування основних напрямів розвитку вітчизняної та регіональної харчової та переробної промисловості.

  • Моніторинг ринку для виявлення професійних учасників ринку харчової та переробної промисловості; визначення проблем галузі, механізмів їх вирішення, її перспектив; розробка програм розвитку галузі, в тому числі із залученням фахівців-маркетологів Донецької ТПП та інших фахівців.

  • Вироблення правил взаємовідносин у галузі харчової та переробної промисловості області, пропаганда цих правил в ЗМІ, на сайті Донецької ТПП, під час ділових зустрічей різного рівня.

  • Формування цивілізованого регіонального та міжрегіонального ринку галузі харчової та переробної промисловості, його якісний розвиток; створення умов для об'єднання ресурсів з метою виконання великих проектів у галузі харчової та переробної промисловості.

Функції Комітету:

  • Сприяння українським підприємствам і підприємцям у питаннях використання зарубіжного та вітчизняного досвіду у галузі харчової та переробної промисловості.

  • Підвищення якості і забезпечення безпеки харчових продуктів з допомогою систем управління безпечністю харчової продукції за принципами ХАССП.

  • Участь у взаємодії між суб'єктами підприємницької діяльності, членами Донецької ТПП, і органами державної влади та місцевого самоврядування, розробка механізмів державної підтримки харчової та переробної промисловості, вивчення та поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду з цього питання.

  • Обмін досвідом щодо реалізації регіональних цільових програм області та грантової підтримки.

  • Вивчення ринку харчових продуктів, збирання, аналіз і систематизація статистичних даних, прогнозування розвитку харчової та переробної промисловості Донецької області.

Засідання Комітету проводяться не рідше одного разу на квартал.