ГАРЯЧА ЛIНIЯ +38 067 567-01-11

Стратегія розвитку Донецької ТПП на 2019 - 2024 рр.

СТРАТЕГІЧНА ПРОБЛЕМА РЕГІОНУ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПАЛАТИ
Ключова проблема регіону полягає у складному бізнес-кліматі, який обумовлений додатковими ризиками для ведення бізнесу у вигляді триваючого воєнного конфлікту, відтоком людського капіталу, в тому числі тисяч підприємців, та високим рівнем безробіття.
Виходячи із ключової проблеми головним своїм завданням до 2024 року Донецька ТПП бачить соціально-економічне відродження та розвиток Донеччини в межах наявних у Палати компетенції та можливостей.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ДІЯЛЬНОСТІ ДО 2024 РОКУ

  • 1) СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ «СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ». Лише розвиток бізнесу наповнює сенсом існування Палати. Саме бізнес створює економічне підґрунтя для відродження Донбасу.

В межах цього напряму планується:
• подальша підтримка створення та розвитку кластерних утворень в регіоні;
• розширення освітніх та тренінгових програм для бізнесу. Кількість навчальних заходів понад 40 на рік. Кількість осіб, які пройшли навчання у Донецькій ТПП – понад 1000 на рік. Кількість задоволених якістю та номенклатурою послуг Донецької ТПП – 90%;
• підвищення довіри у вирішенні B2B спорів через ефективну діяльність Центру медіації Донецької ТПП. Проведеня не менше 10 медіацій на рік);
• всебічна підтримка для сталого розвитку жіночого підприємництва, в тому числі для жинок ТПО, через проведення не менше 10 різноманітних заходів на рік;
• заохочення молоді для створення власної справи та подальша підтримка молодіжних ініціатив в різноманітних сферах


  • 2) СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ «ПОСИЛЕННЯ ДІАЛОГУ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ». Незважаючи на значні успіхи у розширенні комунікацій бізнесу та влади, які вдалося досягти за останні п’ять років, потенціал розширення діалогу не вичерпаний: дорадча та контролююча роль бізнесу при оцінці економічної політики має бути посилена. Без налагодження діалогу між бізнесом та владою не можливе повноцінне економічне відродження Донбасу.

В межах цього напряму планується:
• активізація діяльності чинних комітетів підприємців при Донецькій ТПП через розширення кола учасників засідань, кількості запрошених представників влади та громадянського суспільства, інтенсивності роботи;
• створення щонайменше 3 нових комітетів підприємців при Донецькій ТПП;
• активізація участі членів Донецької ТПП в роботі комітетів підприємців при ТПП України, для вирішення регіональних проблем бізнесу на національному рівні;
• розширення участі співробітників та членів Донецької ТПП в громадських і дорадчих органах;
• організація наймасштабніших бізнес-заходів регіону. Не менше 3 на рік, серед яких: (1) Міжнародний економічний форум “Відкритий Донбас”; (2) Форум експортерів Донбасу; (3) Спеціалізована конференція МСБ, які виступають майданчиком для обміну думками та погодження позицій між бізнесом та владою;
• продовження практики організації бізнес-сніданків;
• залучення більшої кількості членів до лав Палати, організація об’єднання понад 1000 підприємств в якості членів.


  • 3) СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ «РОЗШИРЕННЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ».
    Враховуючи, що Донбас – є традиційно експортно орієнтованим регіоном, який потребує постійного розширення ринків збуту для експортної продукції, а Палата має міжнародні зв’язки та ґрунтовні напрацювання у сфері просування, цей напрямок залишиться пріоритетним на найближчі 5 років. Розширення експорту створює додаткові ресурси для відродження Донбасу.

В межах цього напряму планується:
• розширення діяльності Центру підтримки експорту Export-UA через впровадження нових консалтингових послуг та організацію на базі центру онлайн навчання;
• організація щорічного Форуму експортерів Донбасу;
• створення Комітету експортерів при Донецькій ТПП;
• посилення виставкової активності і бізнес-туризму (організація щонайменше 2 бізнес-місій на рік);
• участь у міжнародних та національних програмах та проектах. Цільові обсяги технічної допомоги від закордонних донорів мають складати понад 2,0 млн. грн. на рік;
• подальший розвиток зв’язків з бізнесом, який був переміщений з Донбасу на інші території України та за її межі.


  • 4) СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАЛАТИ». Реалізація перших трьох напрямів потребує подальшої якісної зміни самої Палати, її цифрової модернізації відповідно вимог сучасності.

В межах цього напряму планується:
- розробка та впровадження цифрової платформи для діяльності комітетів підприємців при Донецький ТПП;
- розширення практики онлайн навчання;
- цифровізація надання послуг;
- подальша цифровізація внутрішніх бізнес-процесів.