ГАРЯЧА ЛIНIЯ +38 (050) 477-01-11, +38 (067) 567-01-11

Алгоритм дій щодо ліквідації ТОВ


Юридичний відділ Донецької торгово-промислової палати з метою підвищення обізнаності підприємців пропонує орієнтовний порядок припинення юридичних осіб.

Ліквідація компанії є доволі складною процедурою, яка вимагає розроблення чіткого, поетапного плану припинення діяльності компанії. Ця дія допомагає прорахувати настання всіх можливих ризиків та вирішення багатьох проблем ще на етапі такого планування.

Багато власників компаній не володіють інформацією з чого саме складається процедура ліквідації компанії. Спробуємо розібратись з яких етапів складається процедура ліквідації на прикладі найбільш поширеної форми господарювання – ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю).


Статтею 48 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначені шляхи припинення товариства:

 1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов’язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.
 2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

На будь-якому етапі підприємницької діяльності товариства його власник може прийняти рішення про його припинення. Така процедура полягає в наступному:

 1. Загальні збори учасників – прийняття рішення про ліквідацію: рішення про добровільну ліквідацію ТОВ приймається на зборах учасниками, які мають контрольний пакет корпоративних прав. Рішення оформляється відповідним протоколом.
 2. Повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію (державного реєстратора, нотаріуса) про початок процедури ліквідації компанії: частиною 1 статті 105 Цивільного кодексу України передбачено обов’язок учасників товариства повідомити про своє рішення орган, що здійснює державну реєстрацію протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення. З моменту відкриття ліквідаційної процедури всі права керівника юридичної особи переходять голові ліквідаційної комісії (ліквідатору). Такий платник податків (в особі ліквідатора) повинен подавати та підписувати податкову звітність до контролюючого органу. Завершення роботи ліквідаційної комісії підсумовується актом, у якому зазначається: дата складання, перелік членів комісії, усі дії, проведені під час процедури ліквідації (у хронологічному порядку), документи, отримані внаслідок цих дій. Акт ліквідаційної комісії підписується членами ліквідаційної комісії та затверджується керівником товариства.
 3. Повідомлення контролюючих органів про початок процедури ліквідації ТОВ.
 4. Визначення кредиторів та повідомлення їх про початок процедури ліквідації компанії. Проаналізувавши дані бухгалтерського обліку та інші документи ТОВ, необхідно самостійно виявити кредиторів і направити їм відповідні повідомлення з пропозицією направити свої вимоги.
 5. Продаж усіх активів компанії, задоволення вимог кредиторів, проведення розрахунків з власниками (учасниками) товариства у відповідності до розміру їх корпоративних прав, оформлення ліквідаційного балансу компанії.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи та забезпечує подання до Центру обслуговування платників податків за місцем реєстрації такого платника. Основним моментом перед продажем активів є проведення інвентаризації, оцінка майна.

 1. 6. Закриття банківських рахунків товариства, отримання банківських виписок, анулювання свідоцтв, дозволів, акредитації на митниці, виключення з реєстрів, тощо
 2. Проведення перевірки Департаментом податкового аудиту або прийняття керівником рішення про недоцільність проведення перевірок.
 3. Отримання від податкового органу та управління пенсійного фонду довідок про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів та про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також страхових внесків.
 4. Передача до відповідної архівної установи документів, які підлягають тривалому зберіганню, знищення печаток, штампів.

Необхідно передати до відповідної архівної установи документи, які підлягають тривалому зберіганню, в результаті чого отримати відповідну довідку. Для прикладу, тривалому зберіганню підлягають відомості про виплату заробітної плати, тощо.

 1. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про припинення юридичної особи.

Після завершення попередніх етапів процедури ліквідації компанії, необхідно внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про остаточну ліквідацію компанії як юридичної особи.

Кінцевим етапом в процедурі ліквідації підприємства є внесення державним реєстратором до Реєстру даних про проведення реєстрації припинення юридичної особи шляхом ліквідації, про що видає ліквідатору (голові ліквідаційної комісії) повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. (ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 року N 755-IV ).